Dokonalé naprogramovanie súčiastok vytvárame vďaka CAD/CAM softwaru KOVOPROG

 

Jediného českého CAM systému na trhu!

Jeho vývojom a distribúciou sa zaoberá firma Peška & BRTN Computer Service s.r.o. so sídlom v Tábore.

CAD / CAM systém kovoprog slúži k príprave programov pre obrábanie na NC a CNC obrábacích strojoch bez podpory práce s modelmi. Pre prácu s modelmi ponúkajú CAD / CAM systém PEPS

V súčasnej dobe je CAD / CAM systém kovoprog dostupný v troch základných moduloch:

        - Trieskové obrábanie - sústruženie s vodorovnou i zvislou osou vrátane poháňaných nástrojov.
        - Trieskové obrábanie - 2.5 D frézovanie a vŕtanie.
        - Drôtové rezanie - obrábanie na elektroerozívnych vyrezávacích strojoch.

CAD / CAM systém kovoprog pracuje v prostredí Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Program je dostupný okrem českej lokalizácie aj v anglickej, nemeckej a poľskej lokalizácií.

 

WWW.KOVOPROG.CZ