Ako mladí, dynamickí, technológiami fascinujúci ľudia s chuťou prispievať a vzdelávať sa vo svete technológií sme prišli s myšlienkou obrábania vo svete CNC

- naše vedomosti zdokonaľujeme vďaka skúseným poradcom, 

- máme stálu chuť efektívne sa rozvíjať a naďalej sa venovať progresívnym technológiám, 

- vyznačujeme sa rýchlou a presnou výrobou,

- radi sa učíme a zložité súčiastky sú pre nás výzvou, ktorú musíme a chceme zdolať, 

- zameriavame sa hlavne na sériovú, ale aj kusovú výrobu podľa technickej dokumentácie, ale aj výrobu súčiastok podľa vzoru premeraní rozmerov, drsnosti a tvrdosti, 

- naša cena je maximálne prijateľná vzhľadom na presnosť a kvalitu výroby.